GIỚI THIỆU TRƯỜNG
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT - ANH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP

HĐQT (T.Hoàng) - 0913 543 803

P.T.Sinh (C.Quỳnh) - 0915 765 100

P.TCHC (T.Lam) - 0915 977 989

P.Đào tạo (T.Thụ) - 0914 862 777

P.CT.HSSV (C.Huệ) - 0986 158 905

P.Đối ngoại (C.Hạnh) - 0988 008 282

P.Kế toán (C.Thục) - 0915 598 778

Trung tâm Du học - 0915977989
Truy cập hôm nay: 6334
Tất cả: 9410088
PHÒNG BAN

Khoa Cơ bản

VĂN PHÒNG KHOA CƠ BẢN STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 1 Nguyễn Thị Hải Vân Trưởng khoa 0944 870 333 2 Giản Thị Hồng Thắm GVKN

Khoa Y - Dược

VĂN PHÒNG KHOA Y - DƯỢC STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 1 Nguyễn Văn Lợi Trưởng khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Phó trưởng khoa

Phòng Kế toán

Phòng Kế toán I. Chức năng: Thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy chế tài chính của nhà trường được Hội đồng quản trị ban hành và theo quy định của pháp luật. II. Nhiệm vụ: - Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính. Lập kế hoạch thu - chi hằng quý, hằng năm của trường; thực hiện các khoản thu, chi, lập quyết toán hằng quý, hằng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước.

Phòng Đối ngoại

Phòng Đối ngoại I. Chức năng: Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác tuyển sinh và hợp tác, liên kết đào tạo. II. Nhiệm vụ: - Giúp việc Hiệu trưởng tổ chức công tác tuyển sinh đúng quy chế, quy định nhà nước; - Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng ký kết và thực hiện các hợp đồng liên kết, hợp tác đào tạo; - Quản lý, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh; phối hợp với các trường, đơn vị (sau đây gọi tắt là trường) liên kết, hợp tác đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh;

Phòng Công tác HSSV

Phòng Công tác HS-SV I. Chức năng: Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác giáo dục đạo đức lối sống, chính trị - tư tưởng, công tác quản lý học sinh sinh viên toàn trường. II. Nhiệm vụ: - Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác giáo dục đạo đức lối sống, chính trị - tư tưởng và quản lý học sinh sinh viên, kiến nghị hoặc đề xuất đối với các quy định khác có nội dung liên quan đến công tác giáo dục đạo đức lối sống, chính trị - tư tưởng và quản lý học sinh - sinh viên toàn trường;

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo I. Chức năng: Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo trong toàn trường, bao gồm cả công tác tốt nghiệp. II. Nhiệm vụ: - Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác đào tạo; kiến nghị hoặc đề xuất đối với các quy định khác có nội dung liên quan đến công tác đào tạo của nhà trường; - Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ, thời khóa biểu các lớp học;

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính Nhằm đảm bảo thông tin liên hệ hai chiều giữa Hiệu trưởng với các đơn vị trong trường và các cơ quan ngoài trường được nhanh chóng, kịp thời, làm tốt công tác tổng hợp, thi đua, đối ngoại, nắm chắc các hoạt động xảy ra trong trường, giúp Hiệu trưởng điều hành công tác chung. I. Chức năng: - Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì tổ chứctriển khai thực hiện và quản lý công tác xây dựng, quy hoạch, hoạt động và pháttriển tổ chức và công tác cán bộ của Nhà trường theo quy định của pháp luật,của Nhà trường. - Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý tổnghợp và thống nhất công tác hành chính, công tác lập kế hoạch trong trường.

 1 

 
VIDEO CLIPS

Góc hợp tác Du học
Hình ảnh hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016
TUYỂN SINH NĂM 2016
Ngày 20-11
Trận đấu bóng đá chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Ai Vô Xứ Nghệ
TRA CỨU THÔNG TIN
Tra cứu thông tin website
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
 
TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT - ANH
Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Quán Bàu - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.51.51.57 - Fax: 03283.51.51.57
Email: vietanh.nghean@gmail.com - Website: http://vietanh.edu.vn
viên rửa bát | sách bộ luật lao động | biểu thuế xuất nhập khẩu | taxi tải |